Algemeen

“It Himsterhûs” is een gebouw met een rijke historie. De diverse besturen van de stichting hebben in de loop van de tijd toch kans gezien het gebouw te laten meegroeien.
Daardoor kunnen we zeggen dat hier sprake is van een functioneel en ruim gebouw geheel aangepast aan de huidige moderne tijd.
Dorpshuis “It Himsterhûs” in Oosthem is multifunctioneel!

U kunt bij ons terecht voor feesten, vergaderingen, en sportieve activiteiten.
Met de aanwezige verlichting in de zalen kan zowel voor sfeer als voor functionaliteit worden gekozen.
Wij informeren u graag over de vele gebruiksmogelijkheden die de verschillende zalen bieden en de arrangementen die we kunnen aanbieden.

BESTUUR

Folkert Posthuma

Leo de Jong

Wypke Feenstra

Jeltje Kroes vd Kamp