BREICLUB

Wij zijn de breiclub  “Wol & Wee”. We schuiven aan van 9.30-11.30 uur op de donderdagmorgen in de foyer. 

Contact:

Gerie Hitzert