DOARPSBELANG EASTHIM/NIJESYL

De Vereniging voor Dorpsbelangen Oosthem, Nijezijl e.o. – in de wandeling ‘Doarpsbelang Easthim/Nijesyl bestaat al meer dan 100 jaar.

 

Wat doen wij?

  • Dorpsbelang is overlegorgaan tussen dorpsbewoners en de Gemeente Súdwest-Fryslân.
  • Dorpsbelang organiseert activiteiten om de leefbaarheid in het dorp te bevorderen zoals AED vervolgcursussen, ondersteunen van een toneelmiddag voor de ouderen etc.
  • Dorpsbelang beheert de ligplaatsen in de beide havens van Oosthem.
  • Eén keer per jaar, meestal in april, organiseert Dorpsbelang een Jaarvergadering. Iedereen is welkom om punten in te brengen en mee te praten.

ACTIVITEITEN 2019 – 2020

 

Werkbezoek Jannewietske de Vries

Op 8 mei 2019 wordt er een werkbezoek aan Oosthem en Nijesyl gebracht door de nieuwe burgemeester van de gemeente SWF.  We gaan met de burgemeester in gesprek over waar we in Easthim/Nijesyl trots op zijn en wat ons zorg baat. Jannewietske de Vries vertrekt met haar gevolg vanaf de brug in Nijesyl, waar Hielke van der Zee als schipper zorg draagt over deze kostbare lading. Het wordt een informatief en gezellig uurtje. De picknickmand gaat mee richting Oosthem, waarna in Oosthem wordt aangemeerd en een rondje Oosthem volgt met als eindpunt “it Himsterhûs”. Wat we met haar gedeeld hebben is, dat we grutsk zijn op de mienskip in Easthim/Nijesyl, maar we spreken ook onze zorg uit over het lage aanbod van betaalbare woningen en ook de knop bij de “Draai” in Oosthem is voor de schipper bij harde wind een lastige hobbel.

 

Kano-aanlegplaats

Vorig jaar is onderzocht of een kano-aanlegplaats in de Ald Rien een mogelijkheid is. Er ligt  een tekening klaar en zijn we op zoek naar een uitvoerder om deze klus te klaren.

 

De brug “de Draai en om en nabij de Draai”

De  onhandige plek van de knop van de brug “de Draai”  heeft nog steeds de aandacht van de Gemeente SWF, maar een perfecte oplossing is er nog niet.

Door een dorpsbewoner werden we erop geattendeerd, dat de bordjes aan de brug in Oosthem “de Draai” er verwaarloosd uit zagen en dat de brug groen was van de aanslag. De Gemeente heeft dit opgepakt; de bordjes zijn geverfd en ook de brug heeft weer een frisse look.

Bij de nieuwe walbeschoeiing op it Hernepaad was de constructie van een te korte damwand de oorzaak van het wegspoelen van grond. Dit is deze zomer weer hersteld door Stienstra van der Wal.

De walbeschoeiing op het zwemplek “de Stip” is een punt van zorg geweest door verzakking van de grond. De gemeente heeft dit snel opgepakt en weer hersteld.

 

De Groenvoorziening

De beplanting op de Himmen en op de Cingel is in het voorjaar rigoureus aangepakt. Dit heeft geleid tot een lust-voor-het-oog border op de Cingel. Complimenten voor de  Gemeente!

Structureel wordt er binnen de bebouwde kom  1x per seizoen gemaaid, dit heeft te maken met het flora- en faunabeheer.

Structureel wordt het snoeien van de boomwal bij het zwemplek “de Punt” meegenomen.

 

Licht in de donkere maanden

De toren van de Johanneskerk werd in de donkere maanden van het jaar weer prachtig verlicht. De Nijesylsters moesten het helaas zonder verlichting doen; de mast van it skûtsje “Dankbaarheid” van Johannes Hobma ontbreekt en zonder mast geen verlichting. 

 

Sponsoring door dorpsbelang

Op 16 november 2019 kwam de Sint met zijn Pieten ook weer in Oosthem. Dorpsbelang heeft dit kinderfeest van harte gesponsord.

 

Op 25 januari 2020 vond weer de traditionele toneelmiddag plaats in samenwerking met de Toneelvereniging “Op Triljende Skonken” met aansluitend een koffietafel voor de ouderen in ons dorp. Ook deze actie wordt door Dorpsbelang van harte gesponsord.

 

Enkele opgeloste problemen in vogelvlucht:

  • Het parkeerterrein in Nijesyl bij de opslag vertoonde lekkage en verrot hout
  • Het houten stek bij bakker S. de Witte was verrot
  • De kapotte wip in de speeltuin op de Himmen is vervangen en het houten hekje bij de schommel vertoonde akelige splinters,
  • In de haven op de Himmen vertoonde het smalle pad weer struikelstenen

Nog niet opgelost:

  • De abominabele staat van de bestrating van it Hernepaad.
  • De overlast van zwaar verkeer door Nijesyl.

Contact met Dorpsbelang
Dorpsbelang wil er zijn voor de inwoners van Easthim/Nijesyl.
Tips, wensen, opmerkingen en feedback over onze werkwijze helpen ons verder. Wel is het zo dat de Gemeente wil dat inwoners zelf meldingen doen over bijvoorbeeld een kapotte stoeptegel, een gat in de weg, schade aan verlichting, onveilige plekken, achterstallig onderhoud, afgewaaide takken, onveilige verkeerssituaties etc. Binnen 5 werkdagen wordt de melding behandeld.
Het zal voor zich spreken dat berichten aan ons ook binnen 5 dagen worden behandeld.

 

Contact:

Samenstelling bestuur:

Voorzitter                                                           Nynke de Vries, Skerwâld 20,                     06-13363091
Secretariaat                                                       Gerie Hitzert, de Himmen 28,                     0515-531372
Penningmeester & Havenbeheer                  Thomas Visserman, Nessenwei 16E              06-43263553
Algemeen bestuurslid                                      Ynskje Kroes, Pikedyk 10,                            0515-532975
Algemeen bestuurslid                                      William Vermaning, Ald Rien 14                 06-45220882